„Viđenje nevidljivog“ vladike Maksima

392

„Viđenje nevidljivog" (izdavač Laguna) je zbirka eseja i promišljanja vladike Maksima o tome da li savremeno društvo može da se izbori sa svim izazovima i nedaćama a da u sebi nađe iskru samilosti i empatije, odnosno prave i iskonske vere.

Vladika na zanimljiv način ukazuje na probleme sa kojima se savremeno društvo i pojedinci susreću, pominje požar u Bogorodičinoj crkvi u Parizu, migrantsku krizu, sličnosti među narodima i njihovim običajima i shvatanjima, Dostojevskog, koronavirus. U svom izlaganju često se dotiče filmova koji su vrlo popularni. S jedne strane vrlo je moderan, a s druge okrenut veri i istinskim hrišćanskim vrednostima.

Koji su događaji obeležili savremeni svet i moderno društvo? Kako je sve što se u poslednje vreme dešava povezano sa osnovnim postulatima vere? Da li čovečanstvo danas, uprkos svim nedaćama i iskušenjima, ima snage da u sebi pronađe iskru istinske samilosti, čovekoljublja, duboke empatije i hrišćanskih vrednosti? Autor promišljeno, jasno i nadahnuto povezuje hrišćansku mudrost sa današnjim vremenom, ponašanjem, kulturom i umetnošću.

Vladika Maksim (Vasiljević), episkop Los Anđelesa i Zapadne Amerike, rođen je 1968. godine u Foči. Pored većeg broja studija i monografija, autor je deset knjiga: „Svetost: božanska i ljudska", „History, Truth, Holiness", „Vera i život između transcendetnosti i kontekstualnosti", „Čovek zajednice u Hristu", „Verno ogledalo bližnjeg lica", „Dnevnik sa Sabora", „Theology as a Surprise", „Simeon Metafrast: biografija, redakcija, teologija", „Zakon prirode i način postojanja: studije o odnosu teologije i nauke" i „I na Istoku i na Zapadu".

Original Article