Zahtev Srpskog nacionalnog savjeta ombudsmanu Crne Gore

320

Podsećajući da se instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore „po ko zna koji put obraćaju sa zahtevom da zaštiti srpski narod, srpske institucije i pojedince od diskriminacije", u Otvorenom pismu se ističe da se Srpski nacionalni savjet ne nada da će mu ta ustanova pomoći jer je i na dosadašnja obraćanja i apele ostala bez odgovora i reakcije.

Crnogorske državne institucije, kao što su Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, već tri godine eliminišu sve projekte srpskih organizacija iz raspodele sredstava za očuvanje nacionalnog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta pa tako i ove godine, kaže se u pismu i precizira da su od više od pet miliona evra, koliko je podeljeno u tom periodu, srpske organizacije podržane sa manje od jedan odsto.

U najnovijoj raspodeli Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava je srpske projekte podržao „sa samo 4.400 evra od ukupno 1.100.000 evra podeljenih sredstava", kaže se u pismu i precizira da su ovde posebno diskriminisani Srpska televizija, Srpski radio, magazin Srpske novine kao i portal Srpske novine, zatim i Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća.

Da se u ovom slučaju radi o diskriminaciji srpskih projekata, odnosno srpskog naroda u Crnoj Gori, pismo navodi primere drugih manjina u ovoj zemlji, koje su daleko malobrojnije u odnosu na Srbe, kao što su Bošnjaci, Albanci, Muslimani, Hrvati i Romi, ali su podržane sa sa znatno većim sredstvima koja iznose i stotine hiljada evra.

Diskriminacija se pored ostalog ogleda i u tome da gotovo nijedan projekat dostavljen na ćiriličnom pismu nije podržan, kaže se u pismu i upozorava da posebno zabrinjava da državni mediji i prorežimski nevladin sektor ovom vidu diskriminacije ne pridaju više nikakav značaj.

Original Article