Više žena s punim radnim vremenom

120
vise-zena-s-punim-radnim-vremenom

vise-zena-s-punim-radnim-vremenom

Pexels Rekordan broj žena prelazi na posao sa punim radnim vremenom širom zemlje, u nekim oblastima dvostruko više od svojih muških kolega, jer tržište rada ne pokazuje znake usporavanja pod teretom visokih kamata i inflacije. Prema brojkama, koje sugerišu da će Banka državnih rezervi (RBA) razmotriti nastavak povećanja kamatnih stopa na sastanku Odbora sledećeg meseca