Da se srpska pesma čuje i kolo zaigra

44
da-se-srpska-pesma-cuje-i-kolo-zaigra

da-se-srpska-pesma-cuje-i-kolo-zaigra

Vesti Grupa entuzijasta, okupljena oko Udruženje srpske pravoslavne omladine Australije (SOYA), počela je ni od čega, pre više od deset godina da organizuje Srpski festival u Sidneju (SFS). Danas je to festival koji poseti preko 100.000 ljudi za dva dana, a u gostima im budu i zvaničnici Sidneja, Novog Južnog Velsa i Komonvelta. Ove godine