Učenje na daljinu u dopunskoj nastavi na srpskom jeziku u Francuskoj i Italiji

511

Svi koordinatori dopunske nastave na srpskom jeziku organizovali su malu „onlajn" školu na srpskom jeziku. Oni međusobno razmenjuju nastavne materijale, pripremaju tematske časove za mlađi, srednji i stariji uzrast, a posebno šalju lekcije đacima koji srpski uče kao strani jezik.

Formirane su „učionice" u svim grupama i na imejl adrese đačkih roditelja jednom nedeljno šalju se predviđene lekcije sa domaćim zadacima, pesmice, filmovi, kvizovi, pozivi za učešće na konkursima.

Izbor nastavnih sadržaja iz Posebnog programa obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu zasnovan je na kriterijumu da učenik može samostalno i/ili uz podršku porodice da razume gradivo i da sa radošću radi kod kuće. Neizostavne su vežbe pisanja i čitanja, slušanje muzičkih kompozicija, istorijske i kulturološke pitalice i otkrivalice. Uz obradu nastavnih sadržaja osmišljavaju se i edukativne elektronske igre jer su takvi alati deci privlačni i bliski.

U istočnoj Francuskoj i u pojedinim grupama u Pariskom regionu đacima se zadaju i lekcije iz udžbenika, bukvara, čitanki i radnih svezaka, koji su veoma korisni i nedavno poslati svim učenicima u Francuskoj, zahvaljujući Rastku Jankoviću i Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

U Italiji se učenje na daljinu odvija i putem Vacap ili Fejsbuk učionice, u zavisnosti od procene nastavnika koji će način realizacije biti najuspešniji i koji oblik komunikacije najviše odgovara većini učenika. Gugl disk se koristi u izradi projekata, kvizova i drugih nastavnih materijala. Koleginica Dragica Doderović povezala je đake iz svoje matične škole u Beogradu i učenike iz Italije putem grupe „Dragičini radoznalci", dok je Jelena Jovanović otvorila Fejsbuk učionicu gde postavlja nastavne sadržaje, domaće zadatke i đačke radove.

Na elektronske adrese nastavnica pristižu povratne informacije – fotografije vrednih đaka, urađeni zadaci, crteži, poetski radovi. Vodi se računa o tome da nastavni sadržaji uvedu učenike u relizaciju slobodnih aktivnosti, odnosno, da ih pripreme za stvaralački rad. Tako je jedan od časova za srednji i stariji uzrast realizovan kroz „onlajn" nastavne materijale sa temom ljubavi – od dramatizacije „Prve ljubavi" Branislava Nušića do poezije Mike Antića i Nedeljka Popadića, uz uputstvo da oni koji žele napišu pesmu ili sastav za ovogodišnji konkurs „Dani ćirilice" čija je tema „Ljubav". Đaci su rado uzeli učešća u ovakvima aktivnostima, uz podršku porodice i u saradnji sa nastavnicama.

Na konkurs „Nema frke uz unuke" koji je raspisao Dečji kulturni centar u Beogradu, poslati su brojni crteži, poruke, pesme, sastavi, video-zapisi. Do izražaja dolazi kreativnost i ljubav prema rodbini u matici, oličena i u pesmama koje su deca svirala na gitari za bake i deke. Sama škola povezuje aktuelnu situaciju sa domaćim zadacima, pa je jedna od aktivnosti prikupljanje najzanimljivijih predloga u „Borbi protiv dosade" – nastavni listić osmislila je Milija Jevremović, a pridružile se sve koleginice širom Francuske.

Veće nastavnika odlučilo je da putem nastave na daljinu, a u susret najvećem hrišćanskom prazniku, realizuje likovne radionice ukrašavanja vaskršnjih jaja i da grupe u kojima se izvodi nastava predstavi kroz učešćem na konkursu „U susret Vaskrsu" koji je raspisalo Udruženje „Prijatelji dece Voždovac".

Razvijene marketinške aktivnosti, rad u projektima u kojima se koriste digitalni alati i vršnjačko učenje na daljinu, poput Projekta „Obrazovni krug", rad na elektronskim platformama, pravljenje elektronskih ukrštenica, asocijacija, kvizova, ustaljena komunkacija sa đačkim roditeljima putem imejla u prethodne četiri godine, učinile su da se za kratko vreme organizuje „virtuelni" vid dopunske nastave.

Aktivna je školska Fejsbuk stranica Srpski Pariz na kojoj se preporučuju obrazovni i kulturni sadržaji, pozorišne predstave, digitalni udžbenici; dele se fotografije, vesti, aktuelnosti. Ta stranica je mali informativni centar i prati je blizu 1800 ljubitelja tzv. „srpske škole".

Časovi su dostupni u elektronskoj bazi nastavnih materijala „Čas po čas", ne samo u Francuskoj, već svim kolegama širom sveta gde se izvodi dopunska nastava na srpskom jeziku, koji su takođe pozvani da šalju primere dobre prakse. Baza je aktivna od oktobra 2016, pokrenula je i uređuje Blaženka Trivunčić. Časovi su tematski uz interpredmetnu i interdisciplinarnu korelaciju.

Oformljena je stranica u e-bazi „Učenje na daljinu u Francuskoj i Italiji" na kojoj su objedinjeni svi preporučeni nastavni sadržaji, konkursi i nastavni materijali.

Na internet stranici dopunske nastave na srpskom jeziku u Francuskoj „Moja Srbija – to sam ja" nalaze se rezultati rada (povratne informacije u vidu domaćih zadataka i realizacije aktuelnih konkursa) uz vesti i preporuke korisnih nastavnih sadržaja.

Sa đacima se takođe radi na odabranim lekcijama digitalnih udžbenika svih izdavačkih kuća, koje su omogućile besplatno korišćenje digitalnih udžbenika za gradivo u martu i aprilu. Oni koji uče srpski kao maternji jezik aktivno koriste udžbenike za dijasporu „Zavoda za udžbenike", a značajne su i pozitivne povratne reakcije na odabrane časove na trećem kanalu RTS-a, koji ima većina porodica u rasejanju. Za dodatni rad i čitanje knjiga preporučena je „Čitaonica" na školskoj internet stranici dopunske nastave u Francuskoj gde se nalazi link ka digitalnim kopijama knjiga iz srpske književnosti za decu Narodne biblioteke Srbije.

Svi nastavnici u Francuskoj (Milija Jevremović, Katarina Strailović, Tamara Nacik, Ljiljana Simić, Marija Praizović, Nataša Francišković, Nataša Radojević, Slavica Milić, Aleksandra Bursać) i u Italiji (Jelena Jovanović, Dragica Doderović i Slađana Marković) unapređuju dopunsku nastavu na srpskom jeziku korišenjem digitalnih alata i uspešno vode učenje na daljinu. U profesionalnoj i prijateljskoj atmosferi kontinuirano se radi na jačanju svesti kod srpskih porodica u rasejanju o značaju očuvanja srpskog jezika, istorije i kulture. Ne posustaje se ni u vreme ovakvih kriza. Jer, dopunska škola je, kako je jednom prilikom istakao Nenad Milosavljević, koji je bio deo nastavnog tima do prošle godine – više od posla.

Original Article