Fond za nauku Republike Srbije finansira 92 projekta

421

Ovaj program je prvi od tri planirana programa u okviru Razvoja saradnje sa dijasporom i predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučnoistraživačkim organizacijama razvoj saradnje i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore, a pre svega podršku njihovim zajedničkim aktivnostima, saznajemo iz Fonda za nauku.

„Program saradnje srpske nauke sa dijasporom usmeren je na uspostavljanje naučne saradnje, razmenu znanja, zajednički rad na projektima, radovima, istraživanjima i patentima, planiranje i širenje mreže saradnje između istraživača iz Srbije i naučnika iz dijaspore. Posebno želimo da istaknemo aktivnost i posvećenost naših naučnika iz dijaspore, koji su se tokom vanrednog stanja redovno javljali i izveštavali o istraživanjima, merama, protokolima testiranja i lečenja, upotrebi novih rešenja i tehnologija koje se u drugim zemljama primenjuju prilikom borbe protiv KOVID-19", izjavila je dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

U okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom biće realizovani projekti u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama iz 22 zemlje sveta. Naučnici iz Srbije će imati prilike da borave i deo istraživanja sprovedu u Evropi: Nemačkoj (13 projekta), Velikoj Britaniji (11 projekta), Austriji (7 projekata), Švedskoj (5 projekata), Holandiji (4 projekta), Francuskoj (4 projekta), Španiji (3 projekta), Portugaliji (3 projekta), Švajcarskoj (2 projekta), Italiji (2 projekta), Belgiji (2 projekta), Rusiji (1 projekat), Finskoj (1 projekat), Danskoj (1 projekat), Norveškoj (1 projekat); Americi: Sjedinjenim Američkim Državama (22 projekta), Kanadi (1 projekat), Brazilu (1 projekat); Aziji: Kini (2 projekta), Singapuru (1 projekat), Kuvajtu (1 projekat); Australiji (4 projekta).

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritetnih tema. Od 92 projekta koji su odobreni za finansiranje, 31 projekat je iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 27 iz tehničko-tehnoloških nauka, 22 iz medicinskih nauka, 5 iz biotehničkih nauka i 7 iz društvenih i humanističkih nauka. Među odobrenim projektima je: 70 projekata iz Beograda, 13 iz Novog Sada, 3 iz Kragujevca, 4 iz Niša, 1 iz Valjeva i 1 iz Subotice.

Na mestu Rukovodioca projekata je 57 naučnica i 35 naučnika. U skladu sa situacijom izazvanom pandemijom KOVID-19, rukovodioci projekata će sa partnerima iz dijaspore proveriti uslove i protokol koji se odnosi na putovanja i boravak u tim zemljama, i u skladu sa tim prilagoditi početak realizacije svojih projekata.

Fond za nauku Republike Srbije je objavio listu odobrenih projekata na svom sajtu fondzanauku.gov.rs, gde je dostupan spisak zemalja i institucija sa kojima će naši naučnici sarađivati, kao i teme kojima će se baviti.

Original Article