Srbi od nove vlasti Crne Gore očekuju ravnopravan tretman

66

Srbi u Crnoj Gori od novih vlasti očekuju da ih se tretira ravnopravno sa drugim nacionalnim zajednicama, i da im se na taj način, kao i ostalima, omogući da sačuvaju svoj nacionalni identitet.Original Article