Memoari prote Slavka Vujasinovića

437

Memoari prote Slavka Vujasinovića, nastali u periodu Drugog svetskog rata, delom u tadašnjoj Bosanskoj Dubici, danas Kozarskoj Dubici, a delom za njegovog izbeglištva u Beogradu, vredan su doprinos izučavanju prošlosti ne samo podkozarskih Srba sa područja ovog gradića na Reci Uni, već i Srbije i Beograda iz tog ratnog vremena.Original Article