Kontakti i brojevi računa za upućivanje donacija i pomoći

469

Svi koju žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti na elektronsku adresu ironfriendship@gov.rs i telefone +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.

Na ove kontakt telefone i mejl mogu se obratiti svi pojedinci, institucije, privrednici, organizacije i svi zainteresovani iz naše zemlje i sveta.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19. Donacije je moguće uplatiti u dinarima i u devizama.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije u devizama na devizni račun broj: 840-1630-88- Izvršenje budžeta Republike Srbije-devizni račun, po instrukciji u prilogu:

INSTRUKCIJU ZA PLAĆANjE PREUZMITE OVDE

Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na sledećim računima:

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
840 – 732161843 – 59

Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
840 – 732351843 – 31

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
840 – 744161843 – 57

Prilikom uplate na navedene uplatne račune, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 – za gotovinske uplate, odnosno 253 – za bezgotovinsko plaćanje.

Original Article