Konkursi za sufinansiranje projekata za dijasporu i region

367

Predmet Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije u dijaspori i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, pojedinci, kao i privredni subjekti.

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. juna 2020. godine.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 46.000.000 (slovima: četrdeset šest miliona) dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada) dinara.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Predmet Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije Srba u regionu i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, pojedinci i privredni subjekti.

Realizacija projekata predviđena je od 15. jula 2020. godine do 28. februara 2021. godine.

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. juna 2020. godine.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 46.000.000 (slovima: četrdeset šest miliona) dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada) dinara.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati oba konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Usled proglašene pandemije virusa COVID-19 podnosioci projekata su obavezni da projektne predloge i predviđene aktivnosti prilagode vanrednim merama država u kojima se projekti realizuju.

Sve informacije i obrasci za konkurse dostupni su na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu dijaspora.gov.rs

Original Article