„Znala je da peva, recituje, glumi, ali ovo je čuvala samo za sebe“ Rizin poetski maraton omaž Vinki Perišić Šarenac

15
„znala-je-da-peva,-recituje,-glumi,-ali-ovo-je-cuvala-samo-za-sebe“-rizin-poetski-maraton-omaz-vinki-perisic-sarenac

Poetski maraton u organizaciji Udruženja žena Riza održan je u Bijeloj 23. put. Okupio je stvaraoce iz Crne Gore i okruženja, od kojih su se pojedini u prvom delu programa podsetili na bogat književni opus i ljubav koju je baveći se prosvetnim radom nesebično delila rano preminula Vinka […]