„Zlatna diploma“ Pečujskog univerziteta Borislavu Rusu

364

Profesor Borislav Rus koji je mnoge generacije Srba, Hrvata i Mađara izveo na pravi put, danas je u penziji, ali je još uvek aktivan i agilan član srpske zajednice u Mađarskoj.Original Article