ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА ПОМАЖЕ СТУДЕНТКИЊАМА Улошци су потреба а не луксуз

27

Појам менструалног сиромаштва, чак и у 21. веку, у многим заједницама је стран, а и сама тема је извор многих предрасуда. Према истраживању које је спровео BBC, жена која има редован циклус током живота ће на тампоне и улошке потрошити око 213.000 динара. Такође, BBC наводи и податак да Црвени крст Србије преко народних кухиња…Original Article