Заштићено благо РАДАН ПЛАНИНА

21
Заштићено-благо-РАДАН-ПЛАНИНА

Недавно је наша Влада усвојила Уредбу о проглашењу Парка природе „Радан“ чиме је омогућено институцијама да адекватно заштите непокретна културна добра, шумска станишта и очувају аутентичну фауну. Парк природе „Радан“ налази се на југу Србије и омеђен је реком Тoплицом на северу, Косаницом на западу, Јабланицом на југу и Лесковачком котлином на истоку. Заштићено подручје…