ZA MANЈE OD 24 SATA VIŠE OD 100 UGLEDNIH LJUDI PODRŽALO MANIFEST ZA RAZVOJ NOVOG SADA!

97

Manifest za razvoj Novog Sada ima za cilj, između ostalog, da glavni grad AP Vojvodine u 21. veku postane milionski grad

Original Article