VELIKI UDARAC NA DŽEPOVE GRAĐANA: Mađarska povećava državnu cenu gasa i struje, BIĆE PAPRENA!

76

Što se tiče gasa, ograničena cena će važiti za godišnju potrošnju od 1.729 kubnih metara, a iznad tog nivoa će se primenjivati cena približna tržišnoj, što dovodi do sedmostrukog povećanja cene

Original Article