Vašington: Republika Srbija kupila zgradu za Ambasadu

65

Republika Srbija od 20. februara 2022. je vlasnik nove zgrade na prestižnoj lokaciji u centru Vašingtona. Nepokretnost je pribavljena u javnu svojinu Republike Srbije za potrebe Ambasade u Vašingtonu koja sve do sada u vlasništvu nije imala svoje zvanične prostorije, već je od raspada bivše Jugoslavije dugi niz godina radila u iznajmljenim i nereprezentativnim privremenim poslovnim prostorima.Original Article