Univerzitet u Birmingemu – mesto gde vlada hijerarhija znanja

20
univerzitet-u-birmingemu-–-mesto-gde-vlada-hijerarhija-znanja

univerzitet-u-birmingemu-–-mesto-gde-vlada-hijerarhija-znanja

Tatjana je diplomirla na Medicinskom fakultetu u Beogradu, specijalizirala pedijatriju i magistrirala hematologiju. Deset godina je radila u Dečjoj bolnici u Tiršovoj.U Englesku odlazi na doktorske studije kako bi proširila svoja znanja, posebno u domenu matičnih ćelija.“Da se vratimo u ono vreme, krajem osamdesetih godina, ako možete da zamislite jednog mladog lekara koji želi da