Уметност у покрету РЕТРОСПЕКТИВА СТВАРАЛАШТВА МИЛЕНЕ ЗеВу

134

Уметност Милене ЗеВу је динамична, стално у покрету. Њене ‘мобилис’ скулптуре које су у облику круга, точка живота, биле су део перформанса у Београду, Њујорку, Монтекарлу. Она се у свом стваралашту бави односом човека, природе и духа, испитује границе постојања и вечности, и признаје Слободу као једину истину. Својом ретроспективном изложбом којом обележава две деценије…Original Article