Umetnički „Život“ u borbi za bolji Život: Objavljena knjiga Vide Knežević o odnosom umetnosti i politike u predratnoj Jugoslaviji

18
umetnicki-„zivot“-u-borbi-za-bolji-zivot:-objavljena-knjiga-vide-knezevic-o-odnosom-umetnosti-i-politike-u-predratnoj-jugoslaviji

KNjIGA Vide Knežević „Ne čekajući inspiraciju: jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret“, koju su nedavno objavili ULUS i Kancelarija za jugoistočnu Evropu Rosa Luxemburg Stiftung, bavi se odnosom umetnosti, politike i revolucije, kao i teorijskim […]