U Gornjem Milanovcu niče Srpsko-vikinški avantura park za decu: Veštačko jezero, viseći mostovi i zip line…

17
u-gornjem-milanovcu-nice-srpsko-vikinski-avantura-park-za-decu:-vestacko-jezero,-viseci-mostovi-i-zip-line…

Deo koji se na ovoj lokaciji prostire pod šumom planira se za uređenje, opremanje i obeležavanje staza i osvetljenje Po uzoru na velike gradove opština Gornji Milanovac mogla bi u narednom periodu da odbije atrakciju namenjenu najmlađima u vidu Srpsko-vikinškog avantura parka za decu, koji bi […]