Tri faze obnove srpskog groblja u slovačkoj Trnavi

282

Udruženje Srba u Slovačkoj i njegov predsednik Stane Ribič, nakon završetka obnove srpskog vojnog groblja u Velikom Međeru 7. aprila ove godine (gde je montirano 56 mermernih ploča sa imenima 5153 srpskih zarobljenika iz Prvog svetskog rata koji su od posledica mučenja i bolesti umrli u tom logoru) nastavili su sa daljom revitalizacijom sakralno vrlo vrednih (a zaboravljenih i zapuštenih) spomenika srpske kulture u Slovačkoj.Original Article