Svetski dan borbe protiv psorijaze: Čista koža je moguća

65

Udruženje „3P – Pacijenti protiv psorijaze“ danas je povodom Svetskog dana borbe protiv psorijaze ukazalo da je važno da oboleli budu motivisani i ohrabreni da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina. "Molimo sve pacijente, one koji su tek primetili prve simptome bolesti, ali i one koji već godinama imaju psorijazu i možda misle da im niko ne može pomoći, da što pre odu na pregled kod dermatologa. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze", rekao je predsednik Udruženja 3P Vladimir Kecić.Dodao je da se primenom biološke terapije povlače promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet njihovog života i mogu potpuno normalno da živi i sprovodi socijalne i profesionalne aktivnosti.Goran Filipović iz Udruženja "3P" je istakao da psorijaza nije samo bolest kože, već ima i brojne sistemske manifestacije, odnosno pridružene bolesti kao što su psorijazni artritis, metabolički sindrom, dijabetes tip 2, kardiovaskularna oboljenja, Kronova bolest… Simptomi psorijaze i pridružene bolesti značajno narušavaju kvalitet života, posebno kod pacijenata sa teškim oblikom bolesti. …Original Article