Свети извор у Дорослову МИСТИЧНА СРБИЈА

31
Свети-извор-у-Дорослову-МИСТИЧНА-СРБИЈА

Уређено, занимљиво село Дорослово налази се у сомборској општини. У првим писаним изворима, око 1200. године, Дорослово се спомиње под називом Сентхаромшаг у коме се налази извор воде за пиће. Према имену извесног властелина Дорослаиа Ласлуа, насеље добија данашње име око 1313. године. Крајем четrнаестог века, у црквеним књигама Рима први пут се спомиње чудотворни…