Stojan nije zaboravljen

15
stojan-nije-zaboravljen

stojan-nije-zaboravljen

D. Pašić Ispunjen zavet: Slobodanka Hadži Simić sa naslednicima i protom Mićićem Više od 8.000 žrtava, većinom Srba, ostavilo je živote u zloglasnom nacističkom logoru Mauthauzen iz Drugog svetskog rata. Jedan od njih je i Stojan Milentijević, od oca Milorada i majke Anice, rođen 14. februara 1915. godine u selu Jagnjenica, region Ibarski Kolašin na