Štićenice sirotišta u Odesi šiju fantomke i uzgajaju povrće za ukrajinske vojnike

13


Štićenice sirotišta u Odesi od početka ruske invazije na Ukrajinu pored svojih uobičajenih aktivnosti šiju fantomke i zastave za ukrajinsku vojsku, a svo obradivo zemljište sirotišta pretvoreno je u bašte odakle devojke ubiraju raznoliko povrće i šalju borcima na prvim linijama fronta.Reporteri novinske agencije Beta obišli su u Odesi sa delegacijom srpskih novinara sirotište, radionice u kojima šiju i vezu, bašte i spavaone, kao i sklonište za slučaj vazdušne opasnosti.Direktor sirotišta Andri Pičoni, koji je srpske novinare koji borave u Ukrajini sproveo kroz sirotište, rekao je da su malo pre rata svi prošli obuku za evakuaciju u slučaju uzbune te da su nakon toga svi bili spremni da se od prvih sirena za samo pet minuta spuste u sklonište koje je opremljeno za 150 osoba.Sa devojkama konstantno rade vaspitači i psiholozi, a njihov posao intenziviran je od početka rata, jer prema rečima direktora, osim što moraju da ostanu pribrani tokom gotovo svakodnevnih evakuacija, moraju i devojkama da objasne šta je rat i da rakete nisu vatrometi, već da su opasnost. Prema Pičonijevim rečima, vaspitači su kako bi devojkama skrenuli pažnju u sklonište nosili gitaru i sa njima pevali i svirali."Najteže je bilo sa decom, objasniti im šta je rat, da …Original Article