Stamenković: Cirkularna migracija umesto odlazaka zauvek

101

Strategija ekonomskih migracija u periodu od 2021. do 2027. koju je usvojila Vlada Srbije, prvi je dokument kojim se u Srbiji reguliše i definiše oblast ekonomskih migracija, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavenje i socijalnu politiku Mirko Janić.Original Article