Srpska škola u Švajcarskoj

193

Srpska dopunska škola u dijaspori, kao sredstvo očuvanja nacionalnog identiteta i veze sa maticom, jedan je od najvažnijih projekata koje, kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, finansira Vlada Srbije.Original Article