Srbija se jedina u regionu nije pridružila odlukama Saveta EU o Ukrajini

56


Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu koja se nije uskladila sa četiri nove odluke Saveta EU o restriktivnim merama zbog destabilizacije situacije u Ukrajini ili narušavanja njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti.Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel (Josep Borrell) saopštio je danas da je Savet EU 21. jula usvojio tri odluke, a 25. jula jednu odluku o uvođenju ili produženju restriktivnih mera i proširenju spiska osoba i subjekata koji su pod sankcijama zbog Ukrajine.Kako se navodi u saopštenjima, sa odlukama Saveta EU 2022/1271, 2022/1272, 2022/1276 i 2022/1313 usklađuju se zemlje kandidati za članstvo u EU – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Ukrajina i Bosna i Hercegovina kao potencijalni kandidat.Usklađuju se i zemlje EFTA Island, Lihtenštajn i Norveška kao i članice Evropskog ekonomskog prostora.Te zemlje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa odlukama Saveta a EU prima na znanje tu posvećenost i pozdravlja je, dodaje Borel u saopštenjima.Original Article