SRBI, ŽRTVE SVOJIH ZABLUDA: Ostao angažovani posmatrač, ali i kritičar politike velikih sila

110


CENZURISANO i preskočeno o varljivim i teškim godinama krvavog raspada Jugoslavije i gledišta koja nisu smela tada da se javno iznesu, sabrao je Milovan Đilas (1911-1995) u svom dnevniku. Knjiga "Raspad i rat – Dnevnik, 1989-1995) uzdrmala je javnost, iako je poslednju stranicu pisala već malo drhtava ruka pre bezmalo tri decenije.Original Article