Slava Kola srpskih sestara u Čikagu

155

Vladika srednjezapadnoamerički novogračanički Longin pozdravio je prisutne na slavi Kola srpskih sestara, u crkvi Sveti Jovan Krstitelj u čikaškom naselju Belvud na službi i kasnije, u drušvenoj sali na svečanom banketu.Original Article