Šest meseci plaćenog odsustva

95

Australijske porodice će uskoro dobiti dodatnih šest nedelja plaćenog roditeljskog odsustva. Plan Savezne vlade osmišljen je da podstakne povratak žena na posao i da pomogne domaćinstvima oko rastućih troškova života.
U ovom trenutku, moguće je koristiti 18 nedelja plaćenog roditeljskog odsustva za primarnog negovatelja deteta i dve nedelje za partnera.

Vlada kaže da će od jula sledeće godine uvesti reforme za modernizaciju sistema i poboljšanje fleksibilnosti. Međutim, vreme roditeljskog plaćenog odsustva će početi da se produžava od 1. jula 2024, s dve dodatne nedelje svake godine, dok program ne dostigne predviđenih 26 nedelja u julu 2026.

Tada će svaka porodica sa novorođenom bebom moći da dobije ukupno šest meseci plaćenog odsustva, koje dele oba roditelja, prema rasporedu koji će sami određivati.

Porodice će na ovaj način imati pristup većem odsustvu i većoj fleksibilnosti, uz plaćeno roditeljsko odsustvo koje će moći da se koristi u blokovima između perioda plaćenog rada.

Pl..Original Article

Original Article