Savet za borbu protiv korupcije: Nije bilo razloga da se odlaže dodela pete nacionalne frekvencije

69


Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije ocenio je da je pri dodeli četiri nacionalne frekvencije kao jedan od ključnih kriterijuma trebalo detaljno razmotriti kako su mediji koji su konkurisali funkcionisali u prethodnom periodu, a dodali su i da nije bilo razloga da se dodela pete frekvencije odlaže."Kredibilnost medija koji nisu ispunili preuzete obaveze za dobijenu frekvenciju i obaveze iz priloženih elaborata je upitna i nema garancija da se to neće ponoviti. Ukoliko Regulatorno telo za elektronske medije (REM) smatra da je irelevantno da li su i koliko puta televizije koje su posedovale nacionalnu frekvenciju prekršile Zakone, Pravilnike, Kodekse i etičke norme, onda se poništava našem društvu toliko potreban princip odgovornosti i obesmišljavaju se profesionalna i stručna udruženja", navodi Savet u saopštenju.Savet smatra da nije bilo razloga da se dodela pete frekvencije odlaže jer se time samo stvaraju uslovi za razne manipulacije."Smatramo da je u javnom interesu da REM detaljno objasni gradjanima kojim kriterijumima su se članovi rukovodili pri glasanju jer 'merljivi kriterijumi' nisu jasno definisani. Obrazloženje, odluka je donesena 'većinom glasova pri tajnom glasanju', nije dovoljno", navodi se u saopštenju.Ocenili su i da su nezavisni, objektivni i profesionalni mediji jedan od stubova borbe za demokratiju, vladavinu prava i efikasnu …Original Article