„Šarlotino dvorište“ – knjiga eseja o knjigama i filmovima

279

"Šarlotino dvorište", nova knjiga Veselina Markovića, jednog od vodećih savremenih srpskih pisaca koji poslednjih godina živi u Strazburu, upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji "Znakovi".Original Article