Saopštenje za javnost ReSPA približava perspektivu IPA III (2021-27) javnim upravama Zapadnog Balkana u cilju efikasnije reforme javne uprave regiona

74

Tirana, 24.11.2021. Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i GIZ u koordinaciji sa Generalnim direktoratom za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) tokom dvodnevne konferencije prezentovali su finansijske i pravne aspekte Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III (2021-2027). Konferencija je izazvala veliko interesovanje institucija javne uprave regiona čiji su predstavnici…Original Article