Reforme za svetliju budućnost

120
Freepik.com
Foto: Ilustracija

Suština svake poreske reforme je nastojanje države da prikupi što više novca u budžetu, a da to prikaže kao nešto dobro i povoljno poreskim obveznicima.

Ipak, određene grupe ljudi imaju finansijske koristi od reformi, barem u kratkom roku. Tako je i ovoga puta, kada je u pitanju budžet Novog Južnog Velsa, za 2022/23 finansijsku godinu koja počinje 1. jula.

S jedne strane imamo visoke cene nekretnina, što je za mnoge dobro, ali za generacije koje dolaze i nije baš, pa se država trudi da im raznim olakšicama omogući da kupe prvu nekretninu.

Tako su u ovom budžetu kupci prvih kuća, čini se, najviše na dobitku. O dugoročnim posledicama ove nove opcije plaćanja poreza na prenos vlasništva nekretnine, tek će se pričati i pisati, ali sada se stvarno nudi mogućnost da mladi ljudi kupe svoj krov nad glavom uz dodatne pogodnosti.

Što se menja?

Ostaje na snazi mogućnost da, kao i do sada, kupci plate pun iznos poreza jednokratno, ali sada se nudi opcija da se plaća u ratama, odnosno godišnje. To praktično znači da kod kupovine nekretnine platite 400 dolara, plus 0,3% svake godine od vrednosti pripadajućeg zemljišta.

Ova mogućnost je za nekretnine do 1,5 miliona dolara za koju će se kvalifikovati, prema procenama Vlade NSW, oko 55.000 ljudi godišnje.

Država je, prema rečima glavnog blagajnika Meta Kina, za ovo izdvojila 728,6 miliona dolara. Kao što je poznato, kupci prvih nekretnina u NSW, ne plaćaju porez na promet za kuće i stanove do 650.000 dolara.

Ukoliko neko ko prvi put kupuje nekretninu u Sidneju za recimo 900.000 dolara, redovan porez na prenos iznosi 35.560 dolara, pa takva opcija i dalje ostaje na snazi.

Ono što je novo, jeste da se nudi mogućnost da se umesto toga plati 1.600 dolara i da se ubuduće godišnje plaća 0,3% od vrednosti pripadajućeg zemljišta.

Kalkulacija je jednostavna, jer se uzima vrednost zemljišta i na to se plaća 0,3% s tim da se ta stopa indeksira, odnosno usklađuje sa prihodima.

Ukoliko je u vrednosti nekretnine od 900.000 dolara vrednost pripadajućeg zemljišta 400,000, onda bi kupac prve nekretnine plaćao 400 dolara, plus 0,3% od 400.000, a ne od ukupne cene nekretnine, dakle 1.600.

Šta se dešava kada se nekretnina proda?

Kada osoba koja nije platila puni poreza na prenos, odnosno popularni ”stamp duty“, već se odlučila za drugu opciju, da plaća godišnji porez i proda nekretninu, oslobađa se daljnjih (godišnjih) plaćanja.

Ta plaćanja nisu naravno vezana ni za tu nekretninu, jer novi kupac opet plaća redovan porez kao i sada, osim ako nije u pitanju neko ko se kvalifikuje kao kupac prve nekretnine (u kom slučaju se proces ponavlja).

Dakle, ta godišnja taksa je vezana za kupca, a ne za nekretninu i traje onoliko dugo koliko je osoba u vlasništvu nekretnine. Ova opcija stupa na snagu za sve ugovore potpisane 16. januara 2023. ili kasnije.

Šta kaže Vlada?

Premijer Novog Južnog Velsa, Dominik Perote, rekao je da vlada želi da “spusti barijere”, kako bi prvi kupci nekretnine pronašli svoje mesto.

– Izbor prvog kupca će ukloniti jedan od najvećih početnih troškova kupovine i pomoći da im se obezbedi svetlija budućnost – rekao je Perote.

Blagajnik Met Kin je dodao da će istorijska reforma omogućiti većem broju mladih ljudi da postanu vlasnici krova nad glavom.

Ko se kvalifikuje za prvog kupca?

Da biste ste se kvalifikovali za povlastice prvog kupca morate biti pojedinac, a ne kompanija, morate biti stariji od 18 godina, vi, ili bar jedna osoba s kojom kupujete, morate biti državljanin Australije ili imati status stalnog boravka (permanent resident).

Dalje, vi ili vaš supružnik ne smete prethodno imati u vlasništvu/suvlasništvu stambenu jedinicu u Australiji, a važno je da prethodno niste dobili grant za prvog kupca ili imali popuste na porez za prenos vlasništva.

Još treba dodati da ono što kupujete može koštati maksimalno 1,5 miliona. Takođe se morate useliti u nekretninu u roku od 12 meseci od kupovine i živeti u njoj neprekidno najmanje šest meseci.

I poslednji kriterijum je taj da morate potpisati ugovor o kupovini na ili nakon datuma stupanja na snagu ove odluke, dakle 16. januara 2023. godine ili kasnije.

Original Article