Развој говора код деце КОД ЛОГОПЕДА НА ВРЕМЕ

71

Психомоторни као и говорно-језички развој детета, одвија се кроз фазе и постепено богаћење и овладавање разноврсним вештинама. Свака фаза представља важну карику у процесу формирања начина на који дете вербално комуницира. Како за развој говора и језика постоје одређени критични периоди, важно је да родитељи буду информисани о томе шта треба да очекују од своје…Original Article