Putovanje kroz svet knjiga

165

"Ne postoji ništa lepše u životu od putovanja. Upoznati svet, lepote i vrednosti življenja cilj je svakog čoveka u životu. Ali, draga deco, postoji jedno putovanje koje
nam omogućuje da bez velikog novca vidimo sve lepote sveta, a da se ne pomerimo dalje od učionica. To putovanje je kroz knjige i školu. Učeći, upoznaćemo tajanstveni svet koji nas okružuje i sve njegove vrednosti…", citira nastavnica dopunske škole Aleksandra Cvetković Toda Nikoletića i upoznaje nas sa nastavom srpskog jezika u Ingolštatu, u Bavarskoj.Original Article