Put ćirilične knjige iz otadžbine do dečjeg uma i srca

249

Povodom obeležavanja Nacionalnog dana knjige, Veće nastavnika dopunske nastave na srpskom jeziku u Francuskoj, Italiji i Sloveniji je sa koordinatorom preduzelo niz aktivnosti, koje čine nastavak saradnje sa institucijama u matici i udruženjima u dijaspori.Original Article