„Purpur imperije“ – o rimskoj civilizaciji koja i danas živi

49

Teško je pronaći u celokupnoj istoriji period kada su ljudi iz naših krajeva, naši prethodnici i bar po geografskom poreklu zemljaci, toliko uticali na sudbinu evropske civilizacije i pravac u kojem će se kretati svet kao u periodu pod rimskom vlašću. "Purpur imperije" dr Duška Lopandića je priča o tim ljudima i o tom vremenu, o našim krajevima i značaju koji je ovaj prostor imao na mapi istorije.Original Article