Pupinov životopis na putokazu

317

U svojoj autobiografiji ovenčanoj Pulicerovom nagradom, Mihajlo Pupin je potanko opisao svoj život. Ali, svojevrsna skraćena verzija životnog puta genijalnog naučnika može se iščitati sa jedinstvenog putokaza u njegovom rodnom Idvoru. Na obeležju u memorijalnom kompleksu koji nosi Pupinovo ime popisano je dvanaest svetskih gradova u kojima je on boravio ili ih je povezao svojim izumima.Original Article