Прозор за фрајле УЛОГА КИБИЦ ФЕНСТЕРА У ПРОШЛОСТИ

77

Гледајући све те старинске куће, лако се запажа да су мајстори столари (у оно време називали су се тишлерима) на различите начине израђивали “кућне очи” односно пенџере или прозоре. Скоро на свакој стајао је и по један испупчени пенџер, као да је отечен или се истурио важан, због девојачких глава или цвећа што ће у…Original Article