Prof. Danilo Kovač: Uključimo muzeje u nastavu

19
prof.-danilo-kovac:-ukljucimo-muzeje-u-nastavu

Britanski i francuski đak, danas nagrađivani profesor banjalučke Gimnazije i doktorand Univerziteta u Rimu, Danilo Kovač, u proteklim danima je sa svojim učenicima demonstrirao novi pristup u nastavnoj praksi, a koji bi se mogao primenjivati u raznim obrazovnim institucijama.