Preminula akademik Desanka Kovačević Kojić

68


Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) saopštila je da je danas u Beogradu, u 97. godini, preminula redovni član Odeljenja istorijskih nauka SANU Desanka Кovačević Кojić, jedna od naših najistaknutijih istoričarki, koja je poseban doprinos dala u izučavanju srednjovekovne istorije.Кovačević Кojić je rodjena u Sarajevu, diplomirala je istorijske nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je odbranila i doktorsku disertaciju "Trgovina u srednjovekovnoj Bosni".Nakon završetka osnovnih studija izabrana je za asistenta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gde je prošla sva univerzitetska zvanja, a 1969. izabrana je za redovnog profesora.Objavila je više od 100 naučinih i stručnih radova, a za uspešan višegodišnji naučno-istraživački rad dobila je brojne nagrade i priznanja, medju kojima su: "Veselin Masleša", Dvadesetsedmojulska nagrada BiH za nauku, kao i nagrada "Vladimir Ćorović" za životno delo, navedeno je u saopštenju.Original Article