Posle reagovanja Zaštitnika gradjana detetu iz Novog Beograda obezbedjen lični pratilac

38


Kancelarija Zaštitnika gradjana saopštila je danas da je po pritužbi majke deteta kome nije bilo omogućeno korišćenje usluge ličnog pratioca, pokrenut postupak utvrdjivanja pravilnosti i zakonitosti rada nadležnog organa, nakon čega je Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u Beogradu omogućio detetu korišćenje te usluge."U okviru postupka, Zaštitnik gradjana je utvrdio da je majka deteta u oktobru 2021. podnela zahtev Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu – Odeljenje Novi Beograd za ostvarivanje usluge lični pratilac deteta, te da je mesec dana kasnije Humanitarna organizacija 'Dečje srce' iz Beograda kao licencirani ovlašćeni pružalac ove usluge, obavestila ovaj organ da su aktuelni kapaciteti popunjeni i da je dete upisano na listu čekanja", navodi se u saopštenju.Zaštitnik gradjana je utvrdio i da je krajem juna 2022, Gradski centar poslao urgenciju organizaciji "Dečje srce" za ostvarivanje usluge lični pratilac deteta, i to po prioritetnom postupanju, "nakon čega je ažurirana lista čekanja i promenjena pozicija deteta pritužilje jer je drugo dete od 1. avgusta prestalo sa korišćenjem usluge".Original Article