Popuštanje mera, srpsko kolo ponovo u Beču

182

Popuštanje mera u Austriji i postepen povratak normalnom životu omogućili su srpskim društvima da nastave sa negovanjem srpske kulture i tradicije u dijaspori.Original Article