POGLED ISKOSA: Umetnost kao legenda

261


ZA razliku od grčkog techne i latinskog ars, reč kojom se u slovenskim jezicima izražava pojam umetnost je višeznačna. Spaja pojmove um i umeti, intelekt i zanat i tome se ništa ne može dodati niti oduzeti.Original Article