Po skraćenom postupku razrešeno 14 direktora javnih preduzeća u Beogradu i izabrani novi

75


Skupština grada Beograda razrešila je danas, po skraćenom postupku i bez rasprave, 14 direktora javnih gradskih preduzeća i ustanova, i izabrala njihove zamene, glasovima 57 odbornika.Promene direktora izglasane su u preduzećima "Apoteka Beograd", Gradskom centru za socijalni rad, "Prihvatilište za odrasla i stara lica", "Putevi Beograd", "Beogradski vodovod i kanalizacija", "Beograd put", kao i u "Direkciji za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda".Nove direktore dobila su i preduzeća "Infostan i tehnologije", Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", "Gradsko stambeno", Urbanistički zavod Beograd "JUP", "Sava Centar", "Beogradski metro i voz" i "Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda".Jedan broj direktora javnih gradskih preduzeća je smenjen, deo je ponovo izabran u funkciji vršioca dužnosti direktora, dok je deo njih sam podneo ostavku.Skupštinu grada Beograda čini 110 odbornika.Materijal sa predlozima za razrešenje više direktora javnih preduzeća i ustanova koje je imenovao grad stigao je na samom početku današnje sednice Skupštine grada Beograda, do kada nisu bila poznata ni preduzeća ni imena direktora.Više opozicionih odborničkih grupa je, pre same sednice, ocenilo da se imena kriju i da je ta tačka stavljena da se o njoj raspravlja po hitnom postupku čime je rasprava onemogućena.Šef odborničke grupe koalicije "Moramo" Dobrica Veselinović je izjavio da je činjenica da su predlozi imena …Original Article