Одлуке о суфинансирању пројеката – дијаспора / регион

122

На основу члана 23. и члана 32. ст. 2. и 3. Закона о државној управи („Слyжбени гласник PC“ бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18), члана 15. став 2. Закона о министарствима („Слyжбени гласник PC“ бр. 128/2020), члана 8. Закона o бyџетy Репyблике Србије за 2022. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 110/2021), у вези …

Чланак Одлуке о суфинансирању пројеката – дијаспора / регион се појављује прво на Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Original Article