O genocidu nad Srbima u nastavnom programu

197

"Poruke o stradalim sunarodnicima možemo interpretirati i prenositi budućim generacijama na razne načine. Uloga škole i nastave naročito je značajna u ovom procesu. Pedagoški je izazovno suočiti učenike sa stresnim sadržajima ne izazivajući kod njih traumu ili destruktivnu mržnju", poručuje profesor iz Banja Luke Danilo Kovač, doktorand i stipendista Univerziteta "La Sapijenca" u Rimu.Original Article